Kiên Giang: Kiến nghị Bộ GT-VT đầu tư hơn 2.000 tỉ đồng xây dựng cầu đường từ nay đến năm 2015

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2012
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét