Audiobook - Để trở thành tỷ phú

23:13 |


* Tên sách: Để trở thành tỷ phú
* Tác giả: T. Harv Eker
* Thời gian: 3 giờ 6 phút
* Dung lượng: 55.1MB
* Đọc bởi: GiangMJ
 

   "Trong suốt quá trình giảng dạy của tôi, có một điều làm tôi trăn trở rất nhiều là: ví dụ nếu có hai người cùng học chung một lớp, cùng học một bài học về những nguyên tắc và kế hoạch làm giàu. Sau đó một người thì thành đạt, một người thì thất bại. Điều gì đã xảy ra?" - T. Harv Eker

Nghe online

Tải về:
Để trở thành tỷ phú CD 1 -- CD 2 -- CD 3


Xem thêm…

Tiêu chuẩn công trình giao thông

14:17 |
TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ:
- Tiêu chuẩn thiết kế đường ôtô: 22TCVN 4054-2005
- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường mềm: 22TCN 211–2006

- Tiêu chuẩn thiết kế áo đường cứng: 22TCN 223-1995
- Tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn:
22TCN 210-1992
- Tiêu chuẩn thiết kế Đường cao tốc: TCVN 5729-1993
- Yêu cầu thiết kế Đường đô thị: TCXDVN 104-2007
- Đường cứu nạn ô tô: 22TCN 218-94
- Công trình giao thông trong vùng có động đất: 22TCN 221-1995

......................................................................................................
- Tiêu chuẩn thiết kế cầu: 22TCN 272-2005
- Bộ neo bêtông DUL T13, T15 VÀ D13, D15: 22TCN 267-2000
- Hầm đường sắt và hầm đường ôtô: TCVN 4527-1988
- Móng cọc: 20TCN 21-1986
- Quy trình thiết kế bến phà bến cầu phao đường bộ: 22TCN 86-1986
- Quy trình thí nghiệm bê tông xi măng: 22TCN 60-1984
- Quy trình thiết kế cầu cống theo trạng thái giới hạn: 22TCN 18-1979
- Hàn cầu thép: 22TCN 280-2001

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN VỀ VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ:
- Xác định độ chặt nền móng đường bằng phễu rót cát: 22TCN 346-2006
- Xác định chỉ số CBR của đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm: 22TCN 332-2006
- Đầm nén đất, đá dăm trong phòng thí nghiệm:22TCN 333-2006
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường:22TCN 334-06
- Quy trình thí nghiệm và đánh giá cường độ nền đường và kết cấu mặt đường mềm của đường ô tô bằng thiết bị đo động FWD: 22TCN 335-06
- Xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát: 22TCN 278-2001
- Sơn tính hiệu giao thông, lớp phủ phản quang trên biển báo hiệu: 22TCN 285-2002
- Sơn và lớp phủ bảo vệ kim loại: 22TCN 301-2002
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ dung môi: 22TCN 283-2002
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường hệ nước: 22TCN 284-2002
- Sơn phủ kim loại - Phương pháp thử trong điều kiện tự nhiên: 22TCN 300-2002
- Dầm cầu thép và kết cấu thép. Yêu cầu kỹ thuật chế tạo và nghiệm thu trong công xưởng: 22TCN 288-2002
- Tiêu chuẩn vật liệu nhựa đường đặt: 22TCN 279-2001
- Xác định độ nhám của mặt đường đo bằng phương pháp rót các: 22TCN 278-2001
- Kiểm tra đánh giá độ bằng phẳng mặt đường theo chỉ số độ gồ ghề quốc tế IRI: 22TCN 277-2001
- Quy trình thử nghiệm xác định modul đàn hồi chung của áo đường mềm bằng cần đo võng Benkelman: 22TCN 251-1998
- Sơn dùng cho cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 235-1997
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 92-95
- Sơn tín hiệu giao thông dạng lỏng trên nền bê tông xi măng và bê tông nhựa đường: 64TCN 93-95
- Tiêu chuẩn phân loại nhựa đường đặc dùng cho đường bộ: 22TCN 227-95
- Phương pháp xác định độ bóng của màng sơn: TCVN 2101-1993(hết hạn)
- Phương pháp xác định độ khô và thời gian khô sơn: TCVN 2096-1993(hết hạn)
- Xi măng: TCVN 4787-89
- Xi măng: TCVN 5029-85
- Quy trình thí nghiệm xác định độ nhám mặt đường bằng phương pháp rắc cát: 22TCN 65-84
- Quy trình thí nghiệm bột khoáng chất dùng cho bê tông nhựa đường: 22TCN 58-84
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt của đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 56-84
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu thép liên kết bằng bu lông cường độ cao: 22TCN 24-84
- Quy trình kỹ thuật sản xuất và sử dụng nhựa pha dầu trong sửa chữa mặt đường ôtô: 22TCN 21-84
- Quy trình thí nghiệm phân tích nhanh thành phần hạt cuả đất trong điều kiện hiện trường: 22TCN 66-84
- Quy trình thí nghiệm xác định cường độ ép chẻ của vật liệu hạt liên kết bằng các chất kết dính: 22TCN 73-84
- Quy trình thí nghiệm độ bền của vật liệu và kết cấu chịu tải trọng động: 22TCN 71-84
- Quy trình thí nghiệm đất gia cố bằng chất kết dính vôi xi măng: 22TCN 59-84
- Quy trình thí nghiệm đo cường độ các lớp nền mặt đường bằng máy chấn động: 22TCN 64-84
- Quy trình xác định mô đuyn đàn hồi của vật liệu đá gia cố kết dính vô cơ: 22TCN 72-84
- Quy trình kỹ thuật xác định dung trọng của đất dùng phương pháp rót cát: 22TCN 13-79
- Phương pháp xác định màu sắc sơn: TCVN 2102 - 1993
- Sơn tín hiệu giao thông, sơn vạch đường nhiệt dẽo: 22TCN 282-02

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
TIÊU CHUẨN KHẢO SÁT ĐƯỜNG BỘ:
- Quy trình khảo sát đường ôtô: 22TCN 263-2000
- Quy trình khảo sát thiết kế nền đường ôtô đắp trên đất yếu:
22TCN 262-2000
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 259-2000
- Quy trình xử lý đất yếu bằng bấc thấm trong xây dựng nền đường: 22TCN 244-98
- Quy trình khảo sát địa chất công trình và thiết kế biện pháp ổn định nền đường vùng có hoạt động trượt, sụt, lở: 22TCN 171-87
- Quy trình khoan thăm dò địa chất công trình: 22TCN 82-85
- Khảo sát địa kỹ thuật phục vụ cho thiết kế và thi công móng cọc: 22TCN 160-87

------------------------------------------------------------------------------------------------------

THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU ĐƯỜNG BỘ:
- Thi công và nghiệm thu lớp phủ mỏng bê tông nhựa có độ nhám cao: 22TCN 345-06
- Thi công và nghiệm thu lớp móng cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 334-06
- Các lớp kết cấu áo đường bằng cấp phối thiên nhiên: 22TCN 304-03
- Thi công nghiệm thu mặt đường láng nhựa: 22TCN 271-2001
- Thi công nghiệm thu mặt đường thấm nhập nhựa: 22TCN 270-2001
- Cọc khoan nhồi: 22TCN 257-2000
- Sơn cầu thép và kết cấu thép: 22TCN 253-98
- Thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm và đá dăm cấp phối láng nhựa nhũ tương axit: 22TCN 250-1998
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường bê tông nhựa: 22TCN 249-98
- Vải địa kỹ thuật trong xây dựng nền đắp trên đất yếu: 22TCN 248-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu lớp cát gia có xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 246-98
- Quy trình thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá (sỏi cuội) gia cô xi măng trong kết cấu áo đường ôtô: 22TCN 245-98
- Quy trình thi công và nghiệm thu dầm cầu bê tông dự ứng lực: 22TCN 247-98
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu bấc thấm trong xây dựng nền đất yếu: 22TCN 236-97
- Quy định ký thuật thi công nghiệm thu lớp cấp phối đá dăm trong kết cấu áo đường ôtô: 3381/KHKT
- Gối cầu cao su cốt bản thép: 22TCN 217-94
- Bu lông cường độ cao dùng cho cầu thép: 22TCN 204-91
- Quy trình sử dụng đất gia cố bằng chất kết dính vô cơ trong xây dựng đường: 22TCN 81-84
- Quy trình kỹ thuật đo độ bằng phẳng mặt đường sử dụng thước dài 3 mét: 22TCN 16-79
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường đá dăm nước: 22TCN 06-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường cấp phối: 22TCN 07-77
- Quy trình kỹ thuật thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhựa nóng: 22TCN 09-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường nhựa dùng nhựa dưới hình thức nhũ tương: 22TCN 10-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu mặt đường sỏi ong: 22TCN 11-77
- Quy trình thi công và nghiệm thu cầu cống(1975): 166 QĐ

------------------------------------------------------------------------------------------------------THE END
Xem thêm…

Hướng dẫn đọc và tải sách

11:18 |


Đọc sách: Click đọc tiếp sau đó chọn Open with rồi cick OK


Tải sách: Click đọc tiếp sau đó chọn Save file rồi cick OKXem thêm…

book

21:09 |
Category


..........
...... ..

.:: Danh mục sách -
(các ebook chủ yếu ở định dạng PRC, các bạn vào mục "Công cụ" để tài phần mềm đọc)
Tâm lý giáo dụclich su dia ly
Khai thác tâm trạng, cảm xúc, cách ứng xử của con người. Hướng đến những hành động đúng đắn.
Các sự kiện xảy ra trong quá khứ. Tìm hiểu khám phá các vùng miền.
kinh te quan ly
tuy but bien khao
Cách thức kiếm tiền hiệu quả, những mưu mô, thủ đoạn trong mua bán... . Những phương pháp để thực hiện tốt những việc trên.
Cảm xúc, ghi nhận, nghiên cứu của các tác giả về nhiều vấn đề, lĩnh vực.
hoi ky tieu su
khoa hoc ky thuat
Ghi lại những sự việc xảy ra trong đời tác giả. Lai lịch, gốc gác, hoạt động của một số nhân vật.
Cung cấp tri thức khoa học, những thành tựu công nghệ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực.
y hoc suc khoe
triet hoc
Những lời khuyên tốt cho sức khỏe, những nghiên cứu điều trị các căn bệnh.
Mục đích của triết học là giải quyết các vấn đề cơ bản của bản thể luận và nhận thức luận.
ngoai ngu
sach ton giao
Học ngoại ngữ để hiểu về các dân tộc khác nhau trên thế giới, hiểu được văn hóa của họ, tri thức của họ, qua đó giao lưu với các nước trên thế giới. Tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận quần chúng nhân dân lao động.
Các sách về tin học văn phòng, web, lập trình, CSDL... Cung cấp tài liệu học tập tới các bạn
sach khac


Các sách thuộc nhiều thể loại khác như Thể thao, pháp luật, thơ,....

.:: Danh mục truyện
truyen nuoc ngoai
truyen tranh
Các tác phẩm nước ngoài: truyện,văn học: hiện đại, cổ điển, các tác phẩm kinh điển Dành cho các bạn thích đọc truyện tranh: Doremon, subasa, bảy viên ngọc rồng...
truyen trong nuoc
truyen tuoi teen
Các tác phẩm truyện, văn học trong nước Các truyện dành cho tuổi mới lớn
Xem thêm…

Liên hệ - Góp ý

14:32 |
Tên công ty: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG KIÊN THÀNH

1. Địa chỉ trụ sở chính :
Đc: 37 Đường Trần Hưng Đạo, Thị trấn Dương Đông,
Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang .
Số điện thoại: (0297) 3929019 Fax: (0297) 3929029
Email : kienthanhpq@yahoo.com
Website : http://www.kienthanh.com.vn
Mã số thuế : 1700522130
Tài khoản : 009.1.00.022987.4
Tại Ngân hàng: Thương mại CP Ngoại Thương Kiên Giang


2. Văn phòng giao dịch 1:
PHÒNG THÍ NGHIỆM LAS - XD654
Địa chỉ: Lô 7-1 Trần Quang Khải – Phường An Hòa - Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang
Số điện thoại : (0297) 3929019 Fax: (0297) 3929029

3. Văn phòng giao dịch 2:
PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TRƯỜNG
Địa chỉ: Dự Án Đông Nam Hải, Bãi Trường, xã Dương Tơ, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Xem thêm…

GHI

16:23 |
ABC - DEF - GHI -JKL - MNO - PQRS - TUV - WXYZ


Tiếng Anh Tiếng Việt
Galvanisation Nhúng kim loại trong kẽm nóng để chống rỉ
Galvanized strand Cáp được mạ kẽm
Galvanizing Việc mạ kẽm
Gantry crane Cần cẩu cổng
Gap-graded Aggregate Cốt liệu có cấp phối có he hở
General estimation Tổng dự toán
General layout Sơ đồ bố trí chung
General location of a bridge Bố trí chung của cầu
General scour Xói chung
General view Hình vẽ tổng thể
Geology Dỵa chất học
Geotechnical parameters tham số địa kỹ thuật
Girder Dầm tổ hợp
Girder spacing Khoảng cách giữa các dầm
Girder, beam Dầm
Glass-fiber reinforced cement Xi măng cốt sợi thuỷ tinh
Glissement, sliding Trượt
Gluing of steel plate Dán bản thép
Grade Cấp (của bê tông, của …)
Grade of concrete Cấp của bê tông
Grade of reinforcement Cấp của cốt thép
Gradient Độ dốc dọc
Grading phân cấp cỡ hạt; cấp phối
hạt
Grading Cấp phối
Grading Curve Đường cong cấp phối hạt
Grading curve đường cong cấp phối hạt
Grading, Granulometry Cấp phối hạt
Graphical representation of ... Biểu diễn đồ thị của
Gravel Đá dăm
Gravel Sỏi
gravel concrete Bê tông sỏi
Gravel mixture Hỗn hợp sỏi
Gravity abutment Mố kiểu trọng lực
Gravity abutment Mố trọng lực
Gravity Loads: Trong lực
Gravity pier Trụ trọng lực
Gravity wall Tường chắn kiểu trọng lực
Gross area Diện tích bao (không kể thu hẹp do lỗ)
Ground Cao trình (cốt), mặt đất
Ground anchor Neo trong đất (dùng cho hầm, tường chắn)
Ground elevation Cao độ tự nhiên
Group of piles Nhóm cọc
Grout Vữa để phun , để tiêm

Grout hole

Lỗ để bơm vữa vào ống
chứa cáp

Grout mixer

Máy trộn vữa

Grout pump

Máy bơm vữa lấp lòng ống
chứa cáp

Grout, Grouting

ép vữa,bơm vữa

Grouted cable

Cáp đã ép vữa

Grouted-aggregate
concrete

Bê tông trộn cốt liệu sẵn
,đỏ vào vị trí rồi ép vữa vào sau

Grouting

Phun vữa lấp lòng ống
chứa cốt thép dự ứng lực

Grouting equipment

Thiết bị để bơm vữa

Grower washer

Vòng đệm vênh, rông đen
vênh

Guaid stone

Đá vỉa

Guided slipping bearing

Gối trượt có hướng dẫn

Gusset plate

Bản nút, bản tiết điểm

Gypsum

đá vôi

Gypsum concrete

Bê tông đá vôi

hairline Cracks

Vết nứt tóc ( rất nhỏ)

Half through bridge

Cầu có đường xe chạy giữa
( Cầu chạy giữa)

Half through bridge

Cầu đi giữa

Hammer

Búa

Hand calculation

Tính toán bằng tay

Hand rail

Lan can

Hand-act water pump

Bơm nước dùng tay

Handling equipment

Thiết bị lao lắp cầu

Handling stresses

ứng suất do cẩu lắp

Hanger

Thanh đứng (của dàn)

Hard
bitumen

Bi tum cứng

Hardener

Chất làm cứng, Chất hoá
cứng

Hardening under normal
condition

Hóa cứng trong điều kiện
bình thường

Hardness degree

Độ rắn cứng

Haunch,Tapered haunch

Nách dầm,vút cánh dầm

Haunched beam

Dầm có vút ở nách dầm

HDPE sheath

Vỏ bọc polyetylen mật độ
cao của cáp dự ứng lực

Heat of hydration

nhiệt do thuỷ hoá

Heat of solution

nhiệt của dung dịch

heat-resistant concrete

Bê tông chịu nhiệt

Heavy concrete

Bê tông nặng

heavyweight Aggregate

Cốt liệu nặng

Height clearance, head
room ,vertical clearance

Chiều cao tịnh không

Hidden defect

Khuyết tật ẩn dấu

High strength concrete

Bê tông cường độ cao

High strength steel

Thép cường độ cao

High tech work technique

Công trình kỹ thuật cao

High-density concrete

Bê tông mật độ cao,Bê
tông rất nặng

High-early-strength
concrete

Bê tông cường độ cao sớm

Highest flood level

Mức nước lũ cao nhất

high-pressure steam
Curing

Bảo dưỡng bê tông bằng
hơi nước áp lực cao

High-range water-reducing
admixture

Phụ gia siêu giảm nước

High-strength concrete

Bê tông cường độ cao

High-strength material

Vật liệu cường độ cao

High-strength
reiforcement

Côốt thép cường độ cao

Hight density

ống bằng polyetylen mật
độ cao

High-temperature steam
curing

Bảo dưỡng bê tông bằng
hơi nước nhiệt độ cao

Highway

Xa lộ

Highway bridge, road
bridge

Cầu ô-tô; Cầu đường bộ

Highway bridge, road
bridge

Cầu ôtô

Hinge

Chốt

Hinge

Khớp nối, chốt nối

Hinge joint

Liên kết chốt

Hinged arch

Vòm có chốt

Hingeless bridge

Cầu không chốt

Hip vertical

Thanh đứng treo của dàn

Historic flood level

Mức nước lũ lịch sử

Historical flood

Lũ lịch sử

Hoist bridge

Cầu cất; cầu nâng nhấc

Hole

Lỗ thủng, lỗ khoan

Hollow pile

Cọc rỗng ly tâm

Hollow slab deck

Kết cấu nhịp bản có lỗ
rỗng

Homogenous material

Vật liệu đồng chất

Homonegeity coefficient

Hệ số đồng nhất

Homonogeneity

Đồng chất

Honeycomb

rỗ tổ ong ( của bê tông)

Hook

Móc câu (ở đầu cốt thép)

Hooke’s law

Định luật Húc

Hooked bar

Thanh có uốn móc câu ở
đầu

Hoop reinforcement

Cốt thép đặt theo vòng
tròn

hoop Reinforcement

Cốt thép móc

Horizontal clearance

Chiều rộng tịnh không

Horizontal shear

Lực cắt trượt nằm ngang

Horizontal shear

Lực cắt nằm ngang

Horizontal shoring


Horizontal thrust

Lực đẩy ngang chân vòm

Humidity (relative)

Độ ẩm(độ ẩm tương đối)

Hydrated lime

Vôi thuỷ hoá

Hydration

Thuỷ hoá xi măng

Hydraulic analysic

Tính toán thủy lực

Hydraulic cement

ã măng thuỷ hoá

Hydraulic clearance

Tịnh không thoát nước

Hydraulic concrete

Bê tông thủy công

Hydraulic design

Thiết kế thuỷ lực

Hydraulic free fall
hammer

Búa thuỷ lực rơi tự do

Hydraulic hammer of
simple effect

Búa hơi nước đơn động

Hydraulic investigation

Khảo sát thủy lực

Hydraulic jack

Kích thủy lực

Hydraulic piling
equipment

Thiết bị thuỷ lực đóng
cọc

Hydrocarbon concrete

Bê tông hidrocacbon

Hydrologic analysic

Tính toán thủy văn

Hydrologic investigation

Khảo sát thủy văn

Hydrostatic pressure

áp lực thủy tĩnh

Hyperstatic system

Hệ thống siêu tĩnh

Hypestatic moment of
prestressing

Mô men tĩnh định do dự
ứng lực

Hypestatic, Indetermined
statical

Siêu tĩnh

Identify

Nhận dạng

Imediate deflection

Biến dạng tức thời

Immediate replacement

Thay thế khẩn cấp

Impact

Lực va chạm

Impact

Va chạm, va đập

Impact due to track
irregular

Lực va chạm do đường
không đều

Impact effect

Tác động xung kích

Impact factor

Hệ số xung kích

Impact hammer

Búa xung kích

Impact testing

Thử nghiệm về va đập

Implementation

thi công, thực hiện

Impression

Sơn lót

In accordance with

tương ứng với .. .

in order of priority

Theo trình tự ưu tiên

In order to prevent
separation

Để ngăn cản sự tách rời
nhau

Inaccuracy in
construction

Sai sót (không chính xác)
trong thi công

Inclined bar

Cốt thép nghiêng

inclined section

mặt cắt nghiêng

Incremental lauching
method

Phương pháp lao từng đốt,
phương pháp đúc đẩy

Incremental
push-launching method

Phương pháp lao đẩy dọc

Plasticity Index

Chỉ số dẻo

Inelastic behavior

Traạng thái phi đàn hồi

inelastic Deformation

Biến dạng phi dàn hồi

Influence livie for
moment

Đường ảnh hưởng mô men

Infrastructure

Hạ tầng cơ sở

Infrequent heavy load

Tải trọng nặng bất thường

Initial prestress

Dự ứng suất ban đầu

Initial Setting time

Thời gian bắt đầu ninh
kết

Initial stress

ứng suất ban đầu

Injection

Tiêm vết nứt

Inlet submerged culvert

Cống bán áp

Inlet unsubmerged culvert

Cống không áp

Inside radius of
curvature

Bán kính trong của đường
cong

In-situ concrete

Bê tông đúc tại chỗ

Inspection

Điều tra (thanh tra)

Installation

Lắp đặt thiết bị

Installation

Thiết lập, lắp đặt, trang
bị

Instant load

Tải trọng tức thời

insulating concrete

Bê tông cách ly

Integral of Mohr

Tích phân Mo

Intennediate diaphragm

Dầm ngang trong nhịp

Inter mediat post

Thanh đứng không lực của
dàn tam giác

Interface

Bề mặt chuyển tiếp

Interior girder

Dầm phía trong

Intermediate support

Gối trung gian (trụ cầu)

Intermediate value

Trị số trung gian

Internal anchor

Neo trong

Internal decoration

Trang trí nội thất

internal force

Nội lực

Internal force
redistribution

Phân bố lại nội lực

Internal prestressed
concrete

Bê tông cốt thép dự ứng
lực trong

Internal vibration

Chấn động bên trong

Internal vibrator

Đầm trong (vùi vào hỗn
hợp bê tông)

International
Construction Standards

Tiêu chuẩn Xây dựng quốc
tế

Interpretation of the
data

Xử lý số liệu

Interruption of traffic

Gián đoạn giao thông

Intrados

Đường biên dưới của vòm

Invert

Bệ móng

Inverted L-beam

Dầm chữ L ngược

Inverted T section

Mặt cắt chữ T ngược

Inverted T-beam

Dầm chữ T ngược

Investigation

Khảo sát

Investigation for bridges

Khảo sát cầu

Investigative
Hydrological survey

Đo đạc khảo sát thuỷ văn

is multiplied by

... được nhân với

I-section

Mổt cắt chữ I

Isostatic system

Hệ thống tĩnh định
Xem thêm…